Universitair docent geridderd

Mevrouw dr. A.J. van Santen is woensdag koninklijk onderscheiden. De universitair docent opleiding Nederlandse taal en cultuur aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Leiden, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Van Santen is al 41 jaar in dienst bij de universiteit. Ze ontplooide zich tot een belangrijk bestuurder binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen. Ze was onder andere lid van de Universiteitsraad, de Faculteitsraad Letteren, het Faculteitsbestuur, het dagelijks bestuur van de vakgroepNederlands en van de belangrijke Commissie begroting en planning.

Daarnaast zette zij zich in voor wetenschap en onderwijs. Ze Liet diverse publicaties rond taalbeheersing tot stand komen, was lid van diverse redacties en instituten, waaronder het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Ook nam ze deel aan de begeleidingscommissievoor het algemeen Nederlands woordenboek. Tenslotte zette ze zich in voor de begeleiding van buitenlandse studenten.
Mevrouw Van Santen ontving haar onderscheiding van locoburgemeester Gerda van den Berg, in het LAK-theater.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×