Nieuwbouw op terrein Naturalis

Op het terrein waar Naturalis gevestigd is, verijst over enige tijd nieuwbouw. Het kabinet stelt jaarlijks vijf miljoen euro beschikbaar om er het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit (NCB) te bouwen. Naturalis, het Zoölogisch Museum Amsterdam en het Nationaal Herbarium Nederland gaan geheel op in het NCB en vormen zo een natuurhistorisch museum met een collectie bestaande uit 37 miljoen planten, gesteenten, opgezette dieren en fossielen. Met die enorme collectie komt het NCB wereldwijd in de top 5 terecht. Ook wordt er een gemeenschappelijk programma voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs ontwikkeld, zodat er een nationaal kenniscentrum ontstaat waarbinnen alle kennis over soortenrijkdom en evolutie is gebundeld.

Tenslotte krijgen Leiden en Utrecht een laboratorium voor DNA-barcoding, dat in samenwerking met het Centraalbureau voor Schimmelcultures wordt opgezet. Het NCB is een initiatief van de universiteiten van Leiden, Amsterdam en Wageningen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt er 30 miljoen euro voor beschikbaar, afkomstig uit de aardgasbaten.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×