Regionaal convenant Jeugdbeleid–jeugdzorg vastgesteld

Het college heeft het regionaal convenant Jeugdbeleid – jeugdzorg 2009-2012 vastgesteld. Op dinsdag 27 oktober zal een groot aantal gemeenten en zorginstellingen deze overeenkomst ondertekenen. Met dit convenant willen de ondertekenaars de zorg voor de jeugd tot 23 jaar verbeteren. Ook moet het de zorg voor de gezinnen van deze mensen ten goede komen. De ketenaanpak rondom jeugd bestaat uit drie convenanten. Naast het algemene, zijn dat een convenant gericht op methodiek en een convenant gericht op signalering. De invoering vindt in stappen plaats.

Leiden Regio


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×