Wijkvereniging Roomburg zoekt nieuwe leden

De wijkvereniging Roomburg is dringend op zoek naar nieuwe leden. Daarom hoeft iedereen die zich nu aanmeldt, dit jaar geen contributie te betalen. De vereniging zoekt niet alleen nieuwe leden, maar ook enthousiaste bewoners die willen ondersteunen bij activiteiten. Voorzitter Pim Holtz: ”De wijk begint zo langzamerhand zijn voltooiing te naderen.  De afgelopen periode zijn er weer veel nieuwe bewoners en gezinnen bijgekomen. Daarom willen we dit najaar een hernieuwde start maken met een aantal zaken: een nieuwe wijkkrant uitbrengen, de website vernieuwen, activiteiten voor de bewoners ( helpen)  stimuleren en als wijkvereniging meer herkenbaar zijn in de wijk.”

Dit weekend verschijnt de eerste wijkkrant.

De vereniging organiseert al jaren evenementen als paaseieren zoeken, een Jeu de Boulestoernooi en het Sint Maartenfeest. Daarnaast zet de vereniging zich al een tijd in voor belangenbehartiging van de wijk. Zo werd er de nodige aandacht gestoken in het geplande asielzoekerscentrum, Park Matilo en het project rond de A4.

Wie lid wil worden van wijkvereniging Roomburg, kan kijken op www.wijkroomburg.nl . Wie ook als vrijwilliger actief wil zijn, kan een mail sturen naar de voorzitter pholtz@zonnet.nl.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×