D66 wil college met tegenstanders RGL

Vanmorgen presenteerde D66 Leiden het verkiezingsprogramma voor 3 maart. Naast het programma heeft de partij ook een financiële verkenning opgesteld, waarin wordt beschreven hoe de komende vier jaar een bedrag van 180 miljoen euro moet worden besteed. Het programma ‘Bewust en betrokken’ gaat in op de thema’s waar D66 zich hard voor wil maken. Met name over de RijnGouweLijn en de bebouwing van de Oostvlietpolder geven de democraten aan geen enkele consessie te zullen doen. Ook niet in eventuele college-onderhandelingen. Lijsttrekker Paul van Meenen denkt niet dat zijn partij daarmee bij voorbaat buiten spel staat: “Als je kijkt naar de verkiezingsprogramma’s zijn de VVD en het CDA helemaal niet meer zo stellig over de komst van de RGL. De enige partijen die de RGL nog echt willen zijn GroenLinks en de PvdA. Die laatste partj zal inmiddels zelf ook wel inzien dat het louterend zal werken als ze in de oppositie gaan.”

De afgelopen periode heeft D66 maandelijkse themabijeenkomsten gehouden waar met belangstellende burgers is gesproken over zaken die leven in de stad. “Alleen haalbare en betaalbare oplossingen voor liggende problemen zijn in het verkiezingsprogramma terecht gekomen,” zo laat Van Meenen weten. De partij is ook wars van verknoopte projecten en zegt deze zoveel per stuk te willen beooordelen.

De gemeentelijke organisatie kan ook veel efficiënter. Als het aan D66 ligt wordt daar structureel drie miljoen op bezuinigd. Van Meenen: “We hebben nu vier concerndirecteuren, zo’n 100 managers en 1600 ambtenaren. Dat is echt een drama. Als je zoals ik wat dieper in de organisatie kan kijken, zie je gewoon dat alles stokt op het hogere niveau. Daar moeten we dus afscheid van nemen.”

De belangrijkste punten voor D66 zijn het schrappen van de RijnGouweLijn, het Shared Service Center en het huidige plan voor de Morspoortgarage. Ook het groen houden van de Oostvlietpolder staat hoog op de agenda. Als het aan D66 ligt sneuvelt ook de brug tussen het Trekvaartplein en Poelgeest en komt er daarvoor in de plaats een tunnel van de Merenwijk naar Poelgeest. Ook blijft de partij pleiten voor de aanleg van de Rembrandttunnel (tussen de A4 en de A44), een betere inpassing van de Ringweg Oost en een 400-meter ijsbaan. Op de Kanaalweg moet een ongelijkvloerse kruising komen bij de Julius Caesarbrug naar Roomburg. Voor bovengenoemde projecten en aanpassingen heeft D66 een in eigen ogen sluitende begroting van 69.500.000 euro. Zo levert het schrappen van de RGL 33.000.000 op, terwijl daar nauwelijks kosten mee gemoeid zouden zijn. Van Meenen is ook niet bang voor bestuursdwang van de provincie: “Dat gaan ze helemaal niet doen”.

Van de 225 miljoen euro die de verkoop van NUON aandelen de komende jaren oplevert, is volgens D66 een bedrag van 108.700.000 euro ‘vrij te besteden’. De rest wordt gereserveerd om de wegvallende dividend-inkomsten te compenseren. Met de bijna 110 miljoen wil de partij drie fondsen instellen voor milieuverbetering, maatschapelijke duurzaamheid en voor kennis en onderwijs.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×