Leiden tegen wijzigen vreemdelingenwet

De Leidse gemeenteraad gaat er bij het kabinet en de Tweede Kamer op aandringen de vreemdelingenwet niet te zo wijzigen dat iemand die ooit illegaal is geweest nooit meer in aanmerking komt voor en verblijfsstatus. Op de VVD en Leefbaar Leiden na steunden alle partijen een motie van SP-raadslid Eva de Bakker om in een brief met die strekking uit te leggen welke gevolgen dat in Leiden zou hebben. Het stoort De Bakker vooral dat in het kabinetsvoorstel geen mogelijkheid is ingebouwd om uitzonderingen te maken. Bijvoorbeeld voor slachtoffers van mensenhandel of huiselijk geweld. Ook getraumatiseerde vluchtelingen en kinderen zouden onevenredig zwaar worden getroffen.

Wethouder Gerda van den Berg vindt zo’n brief niet nodig. “Dit college vindt het niet verstandig uitspraken te doen over zaken waar anderen over gaan.” Ze vindt dat partijen hun eigen contacten met partijgenoten in de kamer moeten gebruiken. Dat kwam haar op een bits ‘u is niks gevraagd’ van De Bakker te staan: “De raad vraagt niks aan college, de raad wil zelf iets doen.” Ook PvdA-raadslid Hilde Jansen, al jaren actief in de Leidse vluchtelingenopvang, deed een beroep op de raad om het initiatief te steunen. “Het is geen Leidse actie, ook de vier grote steden, de Raad van Kerken en vluchtelingenorganisaties laten vergelijkbare geluiden horen. Als de wet doorgaat moet in Leiden de noodopvang stoppen. Ook de Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen en andere Vreemdelingen (STUV) kan dan haar werk niet meer doen. Dit heeft zeker gevolgen voor Leiden.”

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×