Economie ontwikkelt zich nog niet positief

De economie in het verzorgingsgebied van de Kamer van Koophandel Den Haag, waar ook de Leidse regio onder valt, ontwikkelt zich niet positief. Dit blijkt uit de Ondernemerschapsmonitor die KvK DH elk kwartaal uitbrengt. In het 4e kwartaal van 2009 zijn ca. 3.900 nieuwe bedrijven opgericht bestaande uit dochterondernemingen, nevenvestigingen en nieuwe ondernemingen. In deze periode werden ca. 2700 bedrijven opgeheven, waardoor het saldo positief is. Ten opzichte van het 4e kwartaal 2008 is dat echter een daling van 28%. Dit komt door een voortdurende daling van het aantal inschrijvingen en stijging van het aantal bedrijven dat werd opgeheven. Van de nieuwe bedrijven bestaan 2/3 uit starters. Het aantal faillissementen nam met 47% toe vergeleken met het voorgaande jaar. Landelijk bedroeg de afname van de groei 4%.

Van de deelgebieden binnen het gebied van KvK DH realiseerde het Westland relatief de hoogste stijging van de aanwas (49%). De Duin- en bollenstreek was met -66 % de regio met de grootste daling. Deze vermindering ligt voornamelijk aan de afname van het aantal starters en dochterondernemingen.

Advertentie

Leiden Regio


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×