'Fields of Wonder' in het 50KV-station, foto: PR.

Kunst & Cultuur zeepbel?

De Leidse Kunst- & Cultuursector wil, dat de Sleutelstad er voor de komende vier jaar een productieve en creatieve tijd van maakt en heeft een manifest opgesteld om de aandacht van het nieuwe college te vestigen op het belang van kunst en cultuur en de kleine podia. Het initiatief ontstond tijdens een debat over kunst en cultuur, dat op 26 februari j.l. werd gehouden in het Muziekhuis. Het manifest met de titel ‘Kunst & Cultuur een luchtbel?’ is verstuurd aan alle fractie- en partijvoorzitters, demissionair college, ambtenaren cultuur en aan de pers. Met het manifest zoeken de initiatiefnemers aansluiting bij de al bestaande, snel groeiende club van Manifestpartijen, die zich samen sterk willen maken voor een bloeiend en rijk geschakeerd cultureel klimaat in Leiden.
Zie uitgebreide info over het debat en de kleine Leidse podia in een eerder artikel van Sleutelstad.nl.

Advertentie

Cultuur Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×