Schetsen herinrichting Koudenhoorn

Aan de hand van een bijeenkomst met betrokkenen en de input die via www.herinrichtingkoudenhoorn.nl gegeven is, werkt een extern bureau drie inrichtingsvarianten uit voor het eiland dat aan de Leidse Merenwijk grenst.. Eén van die varianten is vooral gericht op natuur. De andere twee vooral op recreatie. In juni krijgen inwoners en belangstellenden tijdens een inloopbijeenkomst de mogelijkheid te reageren op de ontwerpen. Daarna gaan de schetsen naar het college, en de gemeenteraad. In het najaar zal de raad een besluit nemen over de definitieve variant. Op www.herinrichtingkoudenhoorn.nl is meer informatie te vinden.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×