Geld gemeente voor aanpassing scholen

In een aantal schoolgebouwen moet voor komend schooljaar het nodige gebeuren. De gemeente trekt geld uit voor een aantal aanpassingen. De vestiging van de Leo Kannerschool aan de Rijnsburgerweg, mag de verbindingsruimte tussen het schoolgebouw en de voormalige zusterflat in gebruik nemen, om zo het groeiende aantal leerlingen onderdak te kunnen bieden. Verder mogen deze school, de St. Josephschool, het Bonaventuracollege, De Arcade, De Leidse Houtschool en De Thermiek hun meubilair en onderwijsleerpakket uitbreiden. Mareland, de Teldersschool, Woutertje Pieterse en De Merenwijkschool worden brandveiliger gemaakt. Bij de Korte Vlietschool en de vestiging van Mareland aan de César Franckstraat wordt de riolering vervangen.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×