GroenLinks wil kraken gedogen

GroenLinks Leiden wil dat het college van B&W zich uitspreekt tegen het kraakverbod waar de Eerste Kamer inmiddels mee heeft ingestemd. Panden die nu al gekraakt zijn of in de toekomst gekraakt worden, moeten als het aan GroenLinks ligt, ongemoeid gelaten worden. “We moeten terughoudend zijn met de uitvoering van het kraakverbod en zoveel mogelijk aansluiten bij de huidige praktijk. Niet kraken maar leegstand is het probleem,” aldus gemeenteraadslid Walter van Peijpe: “Leiden moet leegstand op een creatieve, effectieve en maatschappelijk aanvaardbare manier gaan aanpakken. De Antikraakwet voldoet aan geen van deze drie criteria.” GroenLinks voert in het hele land actie tegen het Kraakverbod. In Utrecht bijvoorbeeld werd een GroenLinks-motie om het Kraakverbod te negeren aangenomen.

Demissionair premier Balkenende zei gisteren op een campagnebijeenkomst in Utrecht dat Utrecht het Kraakverbod gewoon moet handhaven. Als gemeenten dat weigeren, kunnen ze via de Gemeentewet worden gedwongen. Ook eigenaren van gekraakte panden staan, nadat het Kraakverbod is ingegaan, veel sterker bij de rechter. Ze kunnen dan de gemeente voor de rechter slepen om ontruiming af te dwingen.

Dinsdag 1 juni 2010 werd de Antikraakwet door de Eerste Kamer aangenomen. Onder andere de Raad van State, de 55 grootste gemeentes, de VNG, de Woonbond, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Raad van Kerken hebben zich tegen de wet uitgesproken.

Volgens GroenLinks helpt Kraken om (speculatieve) leegstand tegen te gaan. De bestaande kraakwetgeving biedt volgens die partij voldoende mogelijkheden om eventuele uitwassen aan te pakken. “De nieuwe Antikraakwet vergroot de leegstandsproblematiek eerder dan dat ze die oplost. Een prikkel voor eigenaren om iets met hun leegstaande gebouwen te doen, verdwijnt. Het financieel en fiscaal aanpakken van eigenaren zal veel meer effect hebben dan weer een verordening en nieuwe handhavingsplichten.”

GroenLinks vindt verder dat Nederland veel te danken heeft aan het kraken. “Ook in Leiden zijn belangrijke culturele en maatschappelijke initiatieven, zoals Haagweg 4, voortgekomen uit de kraakbeweging.”

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×