"Waar staat Leiden in aanpak Marokkaans - Nederlandse risicojongeren?"

De gemeente Leiden heeft, samen met 21 andere gemeenten, begin oktober 2009 de Intentieverklaring Gemeentelijke aanpak Marokkaans – Nederlandse risicojongeren ondertekend. Tot verbazing van de Leidse VVDfractie werd bij de behandeling van de begroting in de raadscommissie Bestuur & Leefbaarheid, op 27 oktober vorig jaar, dit probleem door de Burgemeester ontkend. In de media werd deze week uitvoerig bericht over het feit, dat 14 van de 21 gemeentes geen uitvoering willen geven van de gemaakte prestatie-afspraken, maar wel het bijbehorende budget hebben ontvangen. Dit is aanleiding voor de VVD fractie om schriftelijke vragen te stellen rond deze intentieverklaring en de tegengestelde reactie van de burgemeester. In diverse rapporten uit Leiden en omgeving staat dat er meer overlast van Marokkaanse jongeren is. De VVD wil nu meer duidelijkheid: ” Hoe moeten de stijgende cijfers uit de rapportage “Veiligheid in cijfers 2009” worden gezien in het licht van de sussende woorden van de burgemeester?”

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×