Recreatievoorzieningen Vlietland flink uitgebreid

De recreatievoorzieningen in Vlietland worden de komende tijd flink uitgebreid. De Raad van State heeft afgelopen woensdag het nieuwe bestemmingsplan goedgekeurd. Alle bezwaren er tegen, zijn ongegrond verklaart. Initiatiefnemer voor de uitbreidingsplannen is de directeur van Recreatiecentrum Vlietland B.V. , Bart Carpentier Alting.

Het is zijn bedoeling de al bestaande faciliteiten te behouden en deze uit te breiden met meer openbare fiets- en voetpaden, stranden, een watergangenstelsel met meer oppervlaktewaterberging, meer toegankelijke oeverlengte, meer en betere toiletvoorzieningen, extra parkeerplaatsen en andere openbare recreatiemogelijkheden waaronder voorzieningen voor sport en spel. Daarnaast wil hij in het gebied 102 recreatiewoningen en 120 recreatieappartementen neerzetten. De komst van die woningen zal er volgens Carpentier Alting voor zorgen dat de Vlietlanden ook gebruikt worden op momenten en jaargetijden waarop het nu nog rustig is. Hij meent dat dat de veiligheid in het gebied ten goede zal komen. De nieuwe voorzieningen komen volgens de initiatiefnemer op locaties die nu niet of nauwelijks worden gebruikt. Hij wil alles zo in het landschap inpassen , dat het gebied zijn landelijke karakter behoudt.

Het nieuwe bestemmingsplan maakt het ook mogelijk om in Vlietland een avonturenterrein, tennisbanen, een midgetgolfbaan, een jeu de boules baan, nieuwe restaurants, een aanlegplaats voor een historisch schip en een rondvaartboot te realiseren. Bovendien kunnen er bij de recreatiehuisjes openbare, centrale voorzieningen worden aangelegd. Aan de noordkant van Vlietland, binnen de grenzen van Leiden, komt een golfbaan met 9 of als dat mogelijk is 18 holes.

Volgens onderzoeken die in opdracht van de gemeente Leidschendam Voorburg uitgevoerd zijn, zal de natuur geen schade ondervinden van de uitbreiding van de voorzieningen. De aanleg van onder meer de golfbaan, die natuurvriendelijke oevers en gronden krijgt, zou zelfs leiden tot nieuwe natuurwaarden.

Volgens Carpentier Alting leiden zijn plannen tot extra werkgelegenheid, een positief economisch effect op de regio en verhoogde aantrekkelijkheid voor het wonen en werken in Leidschendam Voorburg en omstreken. Het is de bedoeling dat de herinrichting nog dit jaar begint.

Advertentie

Leiden Regio


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×