Vereniging Vrienden van Vlietland teleurgesteld over toestaan bebouwing

De Vereniging Vrienden van Vlietland is teleurgesteld over het besluit van de Raad van State om de bezwaren tegen grootschalige bebouwing van het recreatiegebied ongegrond te verklaren. Het bestemmingsplan dat de raad woensdag goedgekeurd heeft, maakt het mogelijk om 102 recreatiewoningen en 120 recreatieappartementen in het gebied neer te zetten.

De vereniging vraagt zich echter af of er wel recreatiewoningen gebouwd zullen gaan worden. Volgens de Vrienden was de markt voor verblijfsrecreatie voor de financiële crisis in deze regio al verzadigd. Ze betwijfelen daarom of er een projectontwikkelaar te vinden is die in recreatiewoningen en appartementen wil investeren.

De Vrienden hopen verder dat de vertraging bij de bouwplannen, die zij door actie te voeren hebben veroorzaakt, alsnog tot afstel leidt: “Onze rol blijft ook de komende tijd erg belangrijk. Wij zullen de politiek proberen te overtuigen van de regionale betekenis van het gebied zodat eventuele ontwikkelingen daarop worden afgestemd. En voor er daadwerkelijk gebouwd kan gaan worden moet de gemeente verschillende vergunningen gaan verlenen en wij zullen dat proces natuurlijk scherp in de gaten houden”, aldus de verenigingsvoorzitter Ed Krijgsman. De acties van de vereniging zijn te volgen via www.vriendenvanvlietland.nl

Advertentie

Leiden Regio


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×