Op 2 juni werd ondanks het aanstaande kraakverbod dit pand aan de Zoeterwoudsesingel gekraakt. Het pand is door de krakers 'het lichtpunt' gedoopt en moet een duurzaamheidsproject worden met zonnepanelen, regenwater voor de toiletten en mischien zelfs windmolens. In het pand wonen studenten en hebben inmiddels een tiental kunstenaars hun intrek genomen. De buurt is volgens de krakers positief en ook de eigenaar van het pand heeft geen plannen om het te laten ontruimen.

Ook Leiden blijft kraken gedogen

Op 1 oktober 2010 wordt het kraakverbod van kracht, maar veel gaat dat waarschijnlijk niet veranderen. GroenLinks voert al enige tijd actie tegen de anti-kraakwet die eerder succesvol door de Tweede en de Eerste Kamer werd geloodst. De partij wil dat gemeenten geen uitvoering aan de wet geven en dient daarom in elke gemeente waar de partij in de raad vertegenwoordigd is moties in met die strekking. In steden als Amsterdam en Utrecht werd de gedoogmotie van GroenLinks al aangenomen, Leiden volgt begin september als de raad over de motie zal stemmen. Gisteren bleek tijdens een discussie over de gedoog-motie van GroenLinks raadslid Walter van Peijpe dat een ruime raadsmeerderheid niet wil dat Leiden de kraakwet actief gaat handhaven. Een door GroenLinks voorgestelde leegstandsverordening zorgt voor meer verdeeldheid.

Ook het college heeft geen moeite met de motie. Volgens wethouder Van Woensel heeft die alleen betrekking op gemeentelijke panden en daarvan zijn er momenteel maar drie gekraakt. Ontruimingsplannen voor die panden zijn er ook niet: “We moeten niet ontruimen voor leegstand, dus zolang we niet met die panden aan de slag gaan, doen we geen aangifte en komt er ook geen ontruiming,” aldus Van Woensel die ook niets ziet in het instellen van een leegstandsverordening: “Dat is een burocratisch monster”. Volgens burgemeester Lenferink is de rol van de gemeente bij kraakpanden van derden beperkt: “Het is het Openbaar Ministerie dat besluit of er wordt opgetreden. Daarbij is wel overleg met de burgemeester en de korpschef, maar we moeten dan de afweging maken of we mensen en middelen inzetten voor de handhaving. Dat kost allemaal veel geld.”

Sabine Verschoor van D66 vindt dat Van Woensel zich er te makkelijk vanaf maakt door te stellen dat kraken in Leiden geen probleem is met slechts drie gekraakte panden. “Kraken is niet het probleem, maar leegstand wel”. Volgens Van Woensel gaat het daarbij echter vooral om kantoorpanden die niet in eigendom van de gemeente zijn. Ook Bram Pater van Leefbaar Leiden vindt dat Leiden veel meer moet doen om leegstand tegen te gaan. “Zolang dat niet gebeurt steunen we deze motie, liever kraken dan leegstand”. Volgens de Partij voor de Dieren is kraken een verworvenheid die hoort bij een grote stad. Ook de PvdA en de SP zullen de GL-motie steunen.

Tegenstanders zijn er ook. De VVD, het CDA, de SLO en de ChristenUnie willen dat de gemeente zich gewoon aan de wet houdt. Guido Terpstra van de ChristenUnie had daarom liever gezien dat GroenLinks op eigen titel een brief aan de Tweede Kamer stuurt in plaats van namens de Leidse raad waarin niet iedereen voor het gedogen is. Terpstra: “Ik wil geen heksenjacht op krakers, maar deze motie is overbodig hebben we al gehoord. Bovendien kan een kraakverbod best handig zijn als er bijvoorbeeld sprake is van overlast.”

Ook het CDA wil niks van gedogen weten. Fractievoorzitter Bonestroo vindt dat je gewoon met je tengels van andermans spullen af moet blijven en noemt de motie ‘ketelmuziek’. Ook VVD-raadslid Zevenbergen heeft geen behoefte aan ‘Van Peijpe’s pandjespolitie‘ die op leegstand moet gaan controleren. Peter Labrujere van de Stadspartij Leidens Ontzet (SLO) wil dat de gemeente een pand beschikbaar stelt waar alle krakers onderdak kunnen krijgen voor hun activiteiten.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×