PVV-er Ter Linden sprak gisteravond in tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Regio om bezwaar te maken tegen de bouw van moskeeën in Leiden. (Foto: Chris de Waard).

PVV wil intrekken bouwvergunning 'monstermoskee'

Paul ter Linden van de PVV Den Haag wil dat de gemeente Leiden de bouwvergunning intrekt voor de moskee die de Moskee Islamitische Vereniging momenteel bouwt op de hoek van de Willem de Zwijgerlaan en de Marnixstraat. Volgens Ter Linden zal in de moskee haat en onderdrukking onderwezen gaan worden. “Bovendien is het een moskee van monsterlijke omvang die ik daarom vanaf nu monstermoskee zal noemen,” aldus Ter Linden die overigens aangaf op persoonlijke titel naar de commissievergadering te zijn gekomen in de hoop de raadsleden ertoe te bewegen om alsnog alle medewerking aan de bouw van de moskee te staken en de vergunningen in te trekken. Hij kon op weinig sympathie van de raadsleden rekenen.

Volgens Ter Linden faciliteert de gemeente Leiden vrouwenonderdrukking, jodenhaat en homogeweld door mee te werken aan de komst van de moskee, die bovendien binnen een kilometer van homo-uitgaansgelegenheid COC wordt gebouwd. Volgens Ter Linden gaat dat problemen opleveren als de moskee straks open is: “Dat is de kat op het spek binden,” zo vindt hij.

Verschillende partijen en ook het college bij monde van VVD-wethouder Van Woensel gaven aan zich niet te herkennen in het beeld dat door Ter Linden werd geschetst. In Leiden zijn weinig tot geen problemen met moslims en tegen de bouw van de moskee kwam geen enkel bezwaar binnen.

Naast zijn bezwaren tegen de moskee in Leiden Noord, vroeg Ter Linden de raad ook af te zien van de bouw van de geplande moskee bij de Ter Haarkade. Ook dat maakte weinig indruk. De gemeente heeft over die moskee al een intentieovereenkomst gesloten met het bestuur van de geloofsgemeenschap.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×