Steun voor referendumaanvraag via DigiD

Leidenaren die een referendumverzoek willen ondersteunen, kunnen dat in de toekomst ook via DigiD doen. De Leidse gemeenteraad drong er al langer op aan om de lokale referemdumverordening zo aan te passen dat dat mogelijk wordt. Nu moeten inwoners die zo’n verzoek willen ondersteunen hun handtekening komen zetten op een formulier. Die mogelijkheid blijft overigens bestaan. Wat wel verandert is het aantal ondersteuningen dat nodig is om een echte referendumaanvraag te kunnen doen.

Omdat zowel het college van b & w als de referendumkamer denken dat veel meer mensen via internet hun steun zullen betuigen, wordt het aantal benodigde sympathiebetuigingen verhoogt om de drempel voor het aanvragen van een referendum gelijk te houden. Met hoeveel moet donderdag blijken als de gemeenteraad over het voorstel stemt.

Het college stelt voor om in de nieuwe situatie het aantal benodigde ondersteuningen op 10% van het aantal Leidse kiesgerechtigden te stellen. Volgens de referendumkamer komt dat neer op ruim 9300. Die verhoging is volgens de referendumkamer te fors. De kamer wil het aantal daarom op 5000 stellen. Verschillende partijen voelen daar wel voor en denken erover om een amendement dat D66 hierover zal indienen te steunen. Waarschijnlijk neemt het college dat over, omdat zowel college als referendumkamer niet kunnen onderbouwen hoeveel steun er precies nodig is om de drempel gelijk te houden. Na twee aanvragen wordt een en ander op verzoek van de SP geevalueerd.

De PvdA en de VVD zijn wel voor de 10%. Het CDA wil nu helemaal geen aanpassing van de referendumverordening, omdat er volgens die partij nog teveel gedoe is rond het gebruik van DigiD. Volgens wethouder Van Woensel valt dat wel mee: “Miljoenen mensen doen via DigiD ook belastingaangifte.” Volgens Van Woensel heeft Leiden met het inzetten van DigiD voor dit doel trouwens een primeur: “Nergens ter wereld is het op deze manier mogelijk om een referendumverzoek te ondersteunen.”

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×