Na de presentatie van Pattijn kregen de raadsleden nog een rondleiding door het vernieuwde cellencomplex van het disctrictsbureau aan de Langegracht. (Foto: Chris de Waard).

Meer overvallen, minder inbraken in Leiden

De politie gaat de komende periode prioriteit geven aan het voorkomen en terugdringen van het aantal overvallen in Leiden en de randgemeenten. Vorig jaar werden er 12 overvallen gepleegd, terwijl de teller nu al op 17 staat. “De meeste overvallen worden gepleegd tussen oktober en februari, als het vroeg donker is,” aldus districstchef Pattijn: “En die periode moet nog beginnen.” Met name de detailhandel is slachtoffer van overvallers. Daarom gaat de politie een zogenaamde ‘overvallenklapper’ uitdelen met tips ter preventie. Of het plegen van een overval lucratief is voor de daders valt overigens te bezien. Volgens Pattijn worden veel van de, vaak lokale, daders aangehouden.

Op het gebied van geweld signaleert de politie nog steeds een stijging in het aantal gevallen van huiselijk geweld. attijn wijdt dat vooral aan de nog steeds toenemende aandacht die deze vorm van geweld krijgt. Van de 1500 keer dat vorig jaar aangifte werd gedaan van geweld, bestond ruim de helft uit ruzies en zo’n 20% uit vechtpartijen op straat, veelal onder invloed van alcohol en/of drugs. Bij 8% ging het om huiselijk geweld. De politie werkt steeds meer samen met hulpverleningsorganisaties om ook een oplossing voor de problemen te vinden.

Met het aantal inbraken lijkt het in Leiden de goede kant op te gaan. Er is in de periode tot en met augustus sprake van een daling ten opzichte van andere plaatsen in de regio. Dat komt ondermeer doordat enkele veelplegers zijn ingerekend, maar ook omdat de politie hier gebiedsgebonden werkt. Tweewekelijks wordt in een intern veiligheidsoverleg besproken hoe het er in de verschillende districten aan toe gaat. “Zo nodig kunnen we een bepaald gebied dan snel ‘blauw verven’,” zo verwoordt Pattijn de tijdelijk extra inzet van menskracht in een bepaald gebied uit. Hoewel het aantal inbraken in woningen, bedrijven en scholen daalt, blijven auto-inbraken nog wel een punt van zorg. Vooral in Leiden Noord en de merenwijk is sprake van een ware ‘hausse’. De daling van het aantal (brom)fietsdiefstallen wijdt Pattijn ook aan een lage aangiftebereidheid. “Vooral bij rijwielen ouder dan drie jaar, als er geen diefstalverzekering meer is, zie je weinig aangiftes.”

Gebiedsgebonden werken, dichtbij de burger, heeft dan ook zijn sterke voorkeur. “Zo kan je het politiebeleid echt lokaal afstemmen. Met input van burgers en politiek. Ik ben daarom geen voorstander van de invoering van een landelijke politie waar nu over wordt gesproken. Onze gebiedsgebonden aanpak werkt goed. Elder zie je vaak dat een team verantwoordelijk is voor een bepaald soort incidenten, terwijl een team hier over de totale veiligheid in een gebied gaat. Daarbij spelen ook de 16 wijkagenten een belangrijke rol bij het signaleren van zaken.”

Tenslotte meldt Pattijn nog dat de politie meer aandacht gaat geven aan de verkeersveiligheid. Het aantal van 173 gewonden bij aanrijdingen, vooral fietsers zijn kwetsbaar, noemt hij erg hoog. Ook de 455 doorrijders na een aanrijding moet omlaag. Daarbij hoort overigens ook doorrijden na het veroorzaken van parkeerschade. Het aantal mensen dat met een borrel op achter het stuur kruipt blijft ook zorgwekkend hoog. Dit jaar werden er tot nu toe 257 mensen aangehouden met teveel drank op. Over heel 2009 waren dat er 464. Of dat aantal stijgt of daalt weet Pattijn niet: “Het ligt eraan hoeveel wij controleren.”

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×