Gemeente bezuinigt door reclamerotondes

Drieenhalf jaar geleden werd het plan gelanceerd in de gemeentelijke nota ‘Ruimte voor Nieuw Beleid’ en binnenkort wordt er ook daadwerkelijk uitvoering aan gegeven: bedrijven kunnen rotondes gaan sponsoren in Leiden. Binnnenkort worden de eerste contracten getekend. De ondernemersvereniging Merenwijk gaat de nieuwe rotonde op de Gooimeerlaan adopteren, de Ondernemers Vereniging Biosciencepark heeft gevraagd om de rotondes op de kruising van de Zernikedreef-Darwinweg en die op de kruising van de Einsteinweg-Max Planckweg en de ondernemersvereniging Rooseveltstraat-Trekvliet neemt de rotonde op de kruising Rooseveltstraat-Vijf Meilaan- Vrijheidslaan voor haar rekening. De adoptie houdt in dat men de inrichting en het onderhoud voor de komende 5 jaar voor hun rekening neemt, in ruil daarvoor mogen reclameborden worden geplaatst.

Vooruitlopend op het tekenen van de overeenkomsten hebben de ondernemersverenigingen Merenwijk en Ondernemers Vereniging Biosciencepark de rotondes in overleg met de gemeente inmiddels ingericht.

Leiden reclamerotonde


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×