"Meer terrassen en minder evenementen op Beestenmarkt"

De Beestenmarktondernemers, verenigd in de Stichting Leids Rembrandtplein willen dat het aantal evenementen op dat plein drastisch wordt teruggedrongen. In plaats daarvan willen ze veel meer ruimte voor terrassen. In de Leidse evenementennota is de Beestenmarkt aangewezen als evenementenplein. Dat betekent dat de terrassen vaak moeten wijken voor een evenement. De ondernemers zijn daarom nog steeds terughoudend met het uitbreiden van die terrassen. Tijdens een bijeenkomst met het Centrummanagement hebben de Beestenmarktondernemers deze week besloten een vuist te maken tegen het grote aantal evenementen. Bij de evaluatie van de evenementennota willen ze dat het aantal evenementen op de Beestenmarkt sterk wordt teruggedrongen.

Met meer grote terrassen moet het plein veel gezelliger worden. De ondernemers willen daar wel in investeren, maar niet als ze hun terras in de zomermaanden bijna elk weekend weg moeten halen. Ze pleiten daarom voor kleinschaliger evenementen die beter passen bij een ’terrassenplein’.

De patstelling tussen ondernemers en gemeente speelt al jaren. Om die te doorbreken heeft de gemeente voor 2009 en 2010 een stimuleringsregeling die voorziet in een tegemoetkoming in de kosten van het exploiteren van een terras op de Beestenmarkt. Dat heeft wel iets geholpen, maar de ondernemers willen nu dus meer garanties, voor ze verder investeren.

De discussie over evenementen versus terrassen werd deze zomer weer actueel doordat de gemeente vergunningen verleende voor het vertonen van WK-wedstrijden. Het plein werd toen afgezet met hoge hekken en bouwzeil, waarachter de bestaande terrassen verdwenen. In antwoord op schriftelijke vragen die de Stadspartij Leiden Ontzet daarover aan het college stelde, blijkt dat dit op last van de politie gebeurt: “De scheidingswand is inderdaad niet fraai. Het college beschouwt dit als een noodzakelijk kwaad. Het neerzetten van hekken of een scheidingwand komt voort uit veiligheids-overwegingen: de politie adviseert bij sommige evenementen om het evenemententerrein goed af te zetten, zodat het publiek gescheiden kan worden van overige verkeers- en bezoekersstromen en zodat de bezoekersaantallen gereguleerd kunnen worden.”

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×