Keiharde kritiek Rekenkamer op Leids parkeerbeleid

De Leidse Rekenkamercommissie veegt de vloer aan met het Leidse parkeerbeleid. Of liever gezegd, het ontbreken daarvan. De commissie deed op eigen initiatief onderzoek naar de effectiviteit van het parkeerbeleid en komt tot een flink aantal ontluisterende conclusies: Leiden heeft geen helder en consistent parkeerbeleid, geen inzicht in de feitelijke parkeersituatie, geen zicht op de realisatie van voorgenomen maatregelen en geen idee of het beleid effectief is. Bovendien wisselen de doelstellingen per college zonder dat daar enige onderbouwing voor is. Verder onderzoek vindt de commissie nu dan ook zinloos.

Over drie jaar wil de Rekenkamercommissie de effectiviteit van het parkeerbeleid opnieuw onder de loep nemen. Om dan wel met een heldere analyse te kunnen komen, doet de rekenkamer een aantal aanbevelingen. Zo moet de invoering van de nieuwe parkeerorganisatie zo snel mogelijk worden afgerond en dient er een inventarisatie te komen van de huidige parkeersituatie. Ook moet per doelgroep in kaart worden gebracht wat de parkeerbehoefte is en op welke tijdstippen.

Een, kennelijk broodnodige open deur, is het advies om heldere beleidskeuzes te maken en de te nemen maatregelen daarbij aan te laten sluiten en te monitoren op uitvoering en effectiviteit.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×