Geen nieuwe windturbines in Groene Hart

In het groene Hart komen geen nieuwe windturbines. Dat staat in de nota windenergie (Wervelender), die de provincie onlangs aangescherpt heeft. In die nota is eveneens aangegeven dat de provincie aanvragen voor plaatsing van turbines aan de randen van het Groene Hart zeer zorgvuldig zal behandelen en dat ook in de Hoeksche Waard geen nieuwe turbines komen. In de Nota Wervelender zijn de planologische mogelijkheden voor windenergie in Zuid-Holland vastgelegd. Bij het toebedelen van ruimte voor windturbines, moeten gemeenten hun bestemmingsplannen daarop aanpassen. Deze nota moet er voor zorgen dat nationale landschappen en hun begrenzing zoveel mogelijk worden ontzien van windenergie.

Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×