Nieuwbouw Teylingereind geen jeugdgevangenis

Het grootste deel van de nieuwbouw van de jeugdgevangenis Teylingereind wordt niet als justitiële jeugdinrichting in gebruik genomen. Dat heeft het kabinet vandaag besloten. Van die 118 extra plaatsen worden er 48 plaatsen ingezet voor gesloten jeugdzorg. Ook wordt een aantal plekken aangemerkt als reservecapaciteit. Deze plaatsen kunnen snel worden ingezet als zich onverwachte fluctuaties in de instroom voordoen. Ook nieuwe beleidsontwikkelingen die het kabinet wil ontplooien in het kader van een stevige en consequente aanpak van de jeugdcriminaliteit kunnen ervoor zorgen dat de behoefte aan capaciteit weer gaat toenemen.

De bezetting van Teylingereind lag dit jaar rond de 80%. De inmiddels overbodige nieuwbouw wordt volgens jaar opgeleverd. Stopzetten van de uitbreiding was volgens het kabinet niet meer mogelijk op het moment dat bleek dat er gebouwd werd voor leegstand.

Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×