Onrust en vandalisme in aanloop naar oud & nieuw

Ondanks het strakke beleid van de politie, brandweer en gemeente, knalt het al dagenlang in de Sleutelstad en zijn op diverse plaatsen containers in brand gestoken en vernielingen aangericht. Op het speelplein van de Weerklank, aan de Robijnstraat, zijn speeltoestellen vernield en diverse kleine boompjes omgezaagd. In de veiligheidsrisicogebieden, Leiden-Noord en Leiden-West, gelden speciale maatregelen vanaf vandaag 12.00 uur tot morgen 09.00 uur. In deze wijken kan iedereen preventief gefouilleerd worden op wapens, illegaal vuurwerk of andere brandbare stoffen. Voor raddraaiers wordt opnieuw het supersnelrecht toegepast, waarbij mogelijke straf snel volgt op een daad.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×