Fusieplannen Stichting Topaz en Stichting Munnekeweij

Stichting Topaz en Stichting Munnekeweij zijn voornemens per 1 januari 2012 te fuseren. Afgelopen woensdag ondertekenden mevrouw A.A.H.M. de Bresser, raad van bestuur van Topaz en mevrouw B. Munnik, raad van bestuur van

Munnekeweij, de intentieverklaring. Ze gaven met die ondertekening het startschot voor het fusietraject. Dat traject zal een aantal maanden in beslag nemen. Daarna hopen de raden van Bestuur een definitief fusiebesluit te kunnen nemen.

Topaz biedt in de regio Katwijk, Leiden en Voorschoten zorg en diensten op het gebied van ouderenzorg, revalidatie en behandeling en heeft vier woonzorgcentra en drie verpleeg- en behandelcentra. Munnekeweij is een woonzorgcentrum in Noordwijkerhout en biedt zorg, huisvesting en diensten aan senioren. Deze stichting heeft een woonzorgcentrum en een verpleegunit. Zowel Topaz als Munnekeweij verzorgt ook zorg aan huis. Beide organisaties zijn tot de conclusie gekomen dat een fusie een goede oplossing is om de continuïteit van zorg en dienstverlening in Noordwijkerhout ook in de toekomst zeker te stellen. Het is daarbij de bedoeling dat Munnekeweij het eigen, karakter behoudt.

Leiden Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×