PvdA: "Woningcorporaties moeten afzien van extra huurverhoging"

Vandaag heeft minister Donner een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin tien gebieden worden genoemd waar woningbouwcorporaties de huren extra mogen verhogen. De PvdA Leiden roept de Leidse corporaties op geen gebruik van die mogelijkheid te maken. “Dat zal de woningmarkt alleen maar schade toebrengen,” daarvan is PvdA-raadslid Roelof van Laar overtuigd. “De huur van een woning wordt bepaald door het aantal punten dat een woning heeft. De minister stelt nu voor woningen met een WOZ-waarde van meer dan € 2.900 per vierkante meter maximaal 25 extra punten te geven. Hierdoor kan de huur met € 120 per maand worden verhoogd.” Donner wil de extra huurverhoging toestaan in de tien regio’s met de hoogste gemiddelde WOZ-waarde, waaronder een groot deel van de regio Holland Rijnland.

“Als de huren inderdaad op die manier worden verhoogd, leidt dat er in veel gevallen toe dat de betrokken woningen geen sociale huurwoning meer zijn, maar vrij verhuurd mogen worden. Hierdoor neemt het aantal sociale huurwoningen af en de woningnood onder mensen met een inkomen onder de € 30.000 toe,” aldus Van Laar.

Volgens de PvdA kan de maatregel ertoe leiden dat er in de binnenstad op termijn geen sociale huurwoning meer te vinden is. Van Laar: “De prijs per vierkante meter is daar immers het hoogst. Ook kleine woningen zullen al snel in deze categorie vallen. Een woning van 50 vierkante meter met een waarde van € 145.000 euro is in Leiden snel gevonden. Zeker de nieuwere kleine huurwoningen zullen niet lang sociale huurwoning blijven als de corporaties gebruik gaan maken van deze nieuwe verworven vrijheid in de huurbepaling.”

Ook woningen met een lagere WOZ-waarde mogen er punten bijkrijgen. Volgens de PvdA vallen daardoor ook de goedkope huurwoningen onder de maatregel en wordt het gat tussen de huren van woningen waar mensen al een paar jaar wonen en vrijkomende woningen nog groter dan nu al het geval is. Van Laar: “Hierdoor gaat de woningmarkt steeds meer op slot. Wie verhuist er immers nog als een iets grotere woning meteen twee keer zo duur is? Ook starters met weinig inkomen zullen steeds langer moeten wachten op een betaalbare woning.”

Of het in Leiden zo’n vaart loopt moet overigens nog blijken. Niet alle corporaties zijn enthousiast over het plan van Donner. Eerder spraken ‘Ons Doel’ en ‘De Sleutels’ zich al uit tegen het plan. Portaal is wel voorstander.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×