Bijeenkomst tussenstand nieuwe cultuurnota

Leidenaars die geïnteresseerd zijn in de nieuwe cultuurnota en graag mee willen denken, zijn volgende week zaterdag welkom in de Burgerzaal van het Stadhuis.

Sinds de startbijeenkomst in Scheltema, nu drie maanden geleden, is er heel wat gebeurd rondom de nieuwe cultuurnota van Leiden. De vraag van wethouder De Haan: “Wat wil Leiden met cultuur en hoe kan cultuur een nog sterkere pijler worden van Leiden, Stad van Ontdekkingen?” is breed beantwoord door betrokken Leidenaars.

Volgende week zaterdag zal de wethouder alle inbreng vanuit de stad tussen 15.00 en 17.00 uur presenteren. Hij zal met de aanwezigen stilstaan bij de beleidsthema’s die naar voren gekomen zijn, en vooruitkijken naar de volgende stappen die bij de ontwikkeling van de nota worden gezet. Op www.leiden.nl/cultuur071 is meer informatie te vinden. Aanmelden kan via cultuur071@leiden.nl.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×