Oostvlietpolder blijft groen

De Structuurvisie Leiden 2025 wordt gewijzigd, omdat de Oostvllietpolder volgens het beleidsakkoord niet langer ontwikkeld wordt tot een bedrijventerrein, maar in plaats daarvan een duurzame groene invulling krijgt. Het voorstel tot wijziging van de Structuurvisie is voor inspraak vrijgegeven. Verder dient het college bij Gedeputeerde Staten een verzoek in voor herziening van de Provinciale Structuurvisie, en hebben burgemeester en wethouders verzocht de Oostvlietpolder aan te wijzen als natuur, groen en recreatiegebied.  

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×