Themanummer van het tijdschrift Gorteria, foto: PR.

‘De wilde rozen van Nederland’ gebundeld

‘De wilde rozen van Nederland’ is de eerste publicatie, die een actueel overzicht geeft van alle in Nederland in het wild voorkomende rozen. Vijf nieuwe soorten zijn toegevoegd, waarmee het totaal komt op 17 soorten. Van de vijf nieuwelingen zijn er twee zeer zeldzaam en pas onlangs tijdens veldonderzoek aangetroffen. Elf soorten komen in aanmerking voor plaatsing op de Rode Lijst van vaatplanten, op grond van hun zeldzaamheid en de achteruitgang van groeiplaatsen. Met behulp van dit boek zijn wilde rozen voor het eerst goed op naam te brengen en vinden plantenliefhebbers de meest moderne inzichten in de omgrenzing van wilde rozensoorten.
De publicatie ‘De wilde rozen van Nederland’ is online te koop via www.nationaalherbarium.nl en in de boekwinkel van Museum Naturalis. Het is een themanummer van het tijdschrift Gorteria, dat zesmaal per jaar verschijnt.

Meer info: www.naturalis.nl

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×