Nieuw onderzoek naar groene golf Churchilllaan

Er komt waarschijnlijk een nieuw onderzoek naar de mogelijkheid van een groene golf op de Churchilllaan. Het autoverkeer loopt daar dagelijks vast en dat is de politiek een doorn in het oog. Uit een presentatie die verkeerskundige Erno Breedveld van bureau Trafigo dinsdagavond gaf aan de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid bleek dat een groene golf op de Churchilllaan moeilijk of zelfs onmogelijk is. Zelfs al zou de politiek eerder vastgestelde randvoorwaarden (o.a. geen negetieve invloed voor bussen en overstekende voetgangers) laten varen, dan nog loopt het verkeer vast bij de aansluiting met de Voorschoterweg bij het Lammenschansplein. Alleen als de provincie Zuid-Holland bereid is die knelunten aan te pakken, heeft een groene golf zin.

In 2007 onderzocht een ‘groene golf team’ al de mogelijkheden en stelde ook een hele serie voorwaarden aan de invoering van zo’n groene golf. Zo mochten bussen er geen vertraging door oplopen en moesten ook voetgangers net zo snel en in één keer de Churchilllaan over kunnen steken. Toen bleek al dat op twee van de vijf kruispunten de groene golf eigenlijk niet kan worden ingevoerd, waardoor sowieso een flink deel van het voordeel teniet gedaan zou worden. Ook werd de aansluiting van de Churchilllaan op de Voorschoterweg destijds ten onrechte niet meegenomen in de studie, is de verkeersdruk de afgelopen vier jaar met 25% tot 40% toegenomen en is ook de situatie bij de heringerichte Vijf Meilaan compleet veranderd.

Hoewel veel partijen twijfelen aan het nut van een nieuw onderzoek, komt het er waarschijnlijk toch, zodat de raad op basis van harde cijfers een besluit kan nemen. Aanvullend onderzoek waarbij ook naar de luchtkwaliteit wordt gekeken kost volgens wethouder Robert Strijk tienduizenden euro’s. Dat vindt hij weggegooid geld als niet vooraf duidelijk is of de provincie meedoet: “Anders kan ik ook niks met de uitkomst van zo’n onderzoek.”

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×