Partij voor de Dieren bezorgd over meeuwenaanpak

Het kon niet uitblijven. Nu de gemeente Leiden heeft besloten om samen met Alkmaar aan het ministerie te vragen om de verbodsbepalingen in de Flora- en Faunawet ruimer te mogen interpreteren, heeft de Partij voor de Dieren het college om opheldering gevraagd. De partij wil weten welke verruiming Leiden daarmee bedoelt en of dat afwijkt van het huidige beleid waarbij alleen eieren worden omgewisseld.

Ook vraagt de partij of en in hoeverre er wordt samengewerkt met de kustgemeenten in de strijd tegen de meeuwen. Of die daadwerkelijk voor overlast zorgen, lijkt de PvdD te betwijfelen. In de vragen heeft fractievoorzitter De Vos het over ‘vermeende meeuwenoverlast’.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×