Gemeente bezuinigt kleine 18 miljoen op bedrijfsvoering

De komende jaren gaat de gemeente bijna 18 miljoen euro bezuinigen op de bedrijfsvoering. Het college heeft de gemeente geïnformeerd over de bezuinigingsmaatregelen. Het is de bedoeling dat die maatregelen in de eerste plaats de bedrijfsvoering raken en zo min mogelijk effect hebben op de gemeentelijke taakuitoefening. De formatie zal de komende jaren met ongeveer 100 formatieplaatsen teruglopen. De gemeente hoopt die terugloop te realiseren door vacatures op te heffen en door natuurlijk verloop.

Verder zijn veel maatregelen gericht op het verminderen van de kosten van inkoop (externe inhuur en advies). Er worden maatregelen genomen die de huisvestingskosten en de kosten van het energiegebruik verminderen. Verder wordt bespaard op onder andere drukwerk en kantoorbenodigdheden. Er moet in 2015 € 17,8 miljoen bezuinigd zijn.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×