Meer huizen in Warmond

Er komen ruim 20 extra woningen in Warmond. Het college van Teylingen wil die huizen neerzetten op het terrein van de oude gemeentewerf aan de Van der Woudestraat. Het is de bedoeling dat er in een bouwblok parallel aan het spoor ongeveer 14 appartementen komen, waarvan een deel voor de sociale huursector bestemd is. Het complex zal bestaan uit twee verdiepingen en ongeveer 12 meter hoog zijn. In een blok parallel aan de sloot, komen ongeveer 9 woningen, met een hoogte van maximaal zo’n 11 meter. Het college wil nagaan of het mogelijk is dat deze huizen gebouwd worden via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Tussen de twee blokken komt openbaar gebied. De brandweerkazerne blijft staan. Als de brandweer dat pand ooit verlaat, wordt er gekeken of het gebouw een andere functie kan krijgen. De woonwijk wordt bereikbaar via de huidige uitrit, naast de brandweerkazerne. Er is een parkeerterrein gepland in de zuidwesthoek. Vanaf de bestaande voetgangersverbinding tussen de Van der Woudestraat naar de Ganzenwei, komt een nieuwe verbinding naar de wijk.

De komende periode wordt het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt. Omdat de nieuwe woningen niet passen binnen de huidige bestemming, start de gemeente daarna met wijzigingen van de bestemming. Belanghebbenden krijgen dan ook de mogelijkheid hun mening over de plannen te geven. Naar verwachting start de bouw op zijn vroegst in 2014.

Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×