Werknemersvergunningen in maart ingevoerd

Vanaf 1 maart kunnen personeelsleden van bedrijven die in de binnenstad of het stationsgebied zijn gevestigd een zogenaamde werknemersvergunning aanvragen. Deze nieuwe parkeervergunning wordt ingevoerd in combinatie met de blauwe zones in de wijken rond het centrum waar tot nu toe veel werknemers hun auto gratis parkeerden. Dat kan nu niet meer en daarom wil de gemeente ze een alternatief bieden. Dat gebeurt met plaatsen op een drietal parkeerterreinen die door bezoekers van Leiden wat minder makkelijk worden gevonden, waardoor er daar vaak plekken over zijn. De werknemersvergunning gaat 380 euro per jaar kosten. Daarvoor kan dan op werkdagen worden geparkeerd van 8.00 uur tot 18.30 uur.

Op verzoek van GroenLinks Leiden moeten aanvragers een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel overleggen waaruit blijkt dat ze inderdaad in het parkeerrestrictiegebied werken. Zo moet worden voorkomen dat ook werknemers van bedrijven buiten genoemd gebied een goedkope vergunning kunnen bemachtigen terwijl ze die voor hun werk niet nodig hebben. Een tweede voorstel van GroenLinks, verruiming van de tijdstippen waarop de vergunning geldig is tot een uur voor en na de openingstijden van de winkels, kreeg niet voldoende steun in de gemeenteraad.

GroenLinks wilde met hun voorstel bereiken dat ook op zaterdagen en (koop)zondagen van de werknemersvergunningen gebruik gemaakt kan worden. Volgens wethouder Strijk kan dat niet omdat buiten de nu vastgestelde tijden veel bewoners thuis zijn en er daardoor dan niet voldoende plekken beschikbaar zijn.

Met de werknemersvergunning kan worden geparkeerd op drie parkeerterreinen rond het centrum. Het gaat daarbij om het Langegrachtterrein naast het Tweelinghuis, het Morssingelterrein op het binnengebied achter de Rijnsburgersingel en het Lakenplein. Een vierde lokatie, het Morspoortterrein, is inmiddels afgevallen, omdat daar al op korte termijn de voorbereidingen beginnen voor de bouw van de Morspoortgarage.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×