Vragen SP over onderwijshuisvesting in de Mors

De sP stelt het college vragen over de onderwijshuisvesting in de Mors. Openbare basisschool De Morskring heeft een grote toeloop aan leerlingen. Op dit moment moeten ouders kinderen al 3 jaar van te voren inschrijven. Scholen in de buurt kampen met leegstand, zo ook de Pacellischool. Deze school mag ondanks die leegstand een nieuwbouw realiseren. De SP vraagt het college waarom het Integraal Huisvestingsplan onderwijs) verlaat is en wat de visie van burgemeester en wethouders is, als het gaat om onderwijshuisvesting in De Mors en het Bos- en Gasthuisdistrict. Ook wil de partij weten waarom de Morskring gebruik moet maken van leegstaande lokalen van de Schakel, hoewel ook de Pacellischool, die bovendien tegenover de Morskring ligt, lokalen vrij heeft.

De nieuwbouw van de Pacellischool is gepland op het terrein van de Maranathakerk, pal naast De Morskring. De SP vraagt waarom het niet mogelijk is om De Morskring van een aantal lokalen in die nieuwbouw gebruik te laten maken. In het concept-IHP staat dat het kaderbesluit In het eerste kwartaal van 2012 genomen wordt en dat dan duidelijk wordt of de nieuwbouw van de Pacellischool er komt. Komt die er niet, dan zal het gebouw gerenoveerd worden. De SP wil weten hoe groot de kans is dat de nieuwbouw niet doorgaat en of er bij een eventuele renovatie rekening gehouden wordt met de groei van de Morskring. De SP vraagt verder in hoeverre de verschillende levensbeschouwelijke visies van de katholieke en de openbare school een medegebruik van de lokalen in de weg staan. De SP vindt het van belang dat er geen tweedeling bestaat in het onderwijs, en vraagt Op welke manier het college bij het opstellen van het IHPrekening gehouden heeft met het tegengaan van segregatie.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×