Leiden wacht opnieuw draconische bezuinigingen

Leiden gaat financieel zware tijden tegemoet. Bovenop de lopende bezuinigingsoperatie, de grootste ooit in Leiden, komt vanaf volgend jaar een nieuwe tegenvaller van 10 miljoen per jaar. Na 2015 loopt dat bedrag zelfs op tot 13 miljoen per jaar. Het leeuwendeel van dat bedrag gaat zitten in het wegwerken van achterstallig onderhoud aan wegen, gebouwen, sportaccomodaties en bruggen (7,5 miljoen). De resterende 2,5 miljoen heeft vooral te maken met een lagere rijksbijdrage voor de uitvoering van de Wet Werken naar Vermogen (Wwnv). Wethouder Robert Strijk van financiën maakte dat zojuist bekend.

Het gaat om een eerste financiële verkenning van het college en het is niet uitgesloten dat er nog harder moet worden ingegrepen in de gemeentebegroting. Zo is de kans groot dat de overheid een verbod oplegt op het heffen van precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen. Dat scheelt Leiden circa 7 miljoen euro per jaar aan inkomsten. Ook wentelt het rijk komend voorjaar mogelijk een deel van de verwachte extra bezuinigingen af op de gemeenten en worden er bovendien extra taken overgeheveld van het rijk (AWBZ) en de provincie (Jeugdzorg) naar de gemeenten, zonder dat duidelijk is of daar ook voldoende geld bij zit.

De komende maanden werken ambtenaren een flink aantal opties uit voor de nieuwe bezuinigingsronde. daarbij wordt volgens Strijk geen enkele portefeuille ontzien. Half mei komt het college met voorstellen naar de raad als die zich buigt over de Perspectiefnota voor de periode 2013 – 2016.

Als de raad minder dan de nu geraamde 10 miljoen wil bezuinigen, dan kan dat in de ogen van Strijk alleen door het achterstallig onderhoud op een lager niveau uit te voeren of om zaken opnieuw uit te stellen: “Als je asfalt langer laat liggen, bezuinig je ook”.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×