Bij hevige regelval komen verschillende delen van de Oude Kooi steevast onder water te staan. (Archieffoto: Sleutelstad).

Oplossing waterproblematiek Oude Kooi nog ver weg

Het structureel oplossen van de waterproblematiek in de Oude Kooi gaat nog jaren duren en kost bovendien vele miljoenen meer dan de 1,3 miljoen die de gemeente er nu voor beschikbaar heeft. Het college van b&w kondigt in een brief aan de gemeenteraad een vervolgstudie aan. Die moet onder andere duidelijk maken wat de zeer ingrijpende maatregelen die volgens een rapport van adviesbureau Haskoning nodig zijn, betekenen voor voor de onderhoudsbudgetten. Duidelijk is wel dat die fors omhoog zullen moeten.

Volgens Haskoning zijn de problemen met het riool alleen op te lossen door een polder te maken die bij heftige regenval kan worden afgescheiden van de rest van het rioolstelstel. Het overtollige water zou dan opgevangen moeten worden in ondergrondse waterbassins en het toepassen van zogenaamde ‘waterbergingskratten’. Ook moeten er gemalen geplaatst worden.

Het college wil het benodigde geld de komende jaren vinden binnen het Gemeentelijk Rioleringsplan.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×