Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten

Vijftien schoolbesturen en de centrumgemeente Leiden, hebben voor de periode 2012-2015 een convenant ondertekend om de komende drie schooljaren intensief samen te werken om voortijdig schooluitval te verminderen. Het gaat daarbij om jongeren tot 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben. De regie op de regionale aanpak van het voortijdig schoolverlaten is in handen van het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland. De vijftien deelnemende scholen ontvangen subsidie van het Rijk om de uitval te voorkomen. Een deel van de subsidie wordt als prestatiebudget uitgekeerd als de uitval per niveau onder een bepaald maximum blijft. Daarnaast is er een algemene subsidie voor de samenwerkende gemeenten bedoeld voor gezamenlijke maatregelen tegen schooluitval. Jaarlijks is er ongeveer een miljoen beschikbaar voor deze regioaanpak.

Leiden Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×