Advies Leidse Sport Federatie: Meer geld en ambitie voor Leidse sport

Meer geld voor de sport in Leiden, een efficienter gebruik van de accomodaties, meer aandacht voor topsort en voor groepen die nu nog te weinig sporten en het gecombineerd inzetten van onderwijs- en sportmiddelen. De samenvatting van het advies dat de Leidse Sportfederatie (LSF) vandaag aan het Leidse college stuurt past op een A4-tje, maar staat vol aanbevelingen waar het college mee aan de slag kan.

De LSF komt ongevraagd met het advies, omdat de sportwereld het beu is om nog langer te wachten op de reeds lang aangekondigde en vaak uitgestelde sportnota van wethouder De Wit. Opmerkelijk: De Wit meldde de afgelopen weken uit te zien naar het vandaag uitgebrachte advies dat daardoor wellicht voor wat extra vertraging heeft gezorgd.

In het advies over de nieuwe sportnota en het sportaccomodatieplan waar de gemeente al twee jaar aan werkt, vraagt de LSF ook om meer en gerichte aandacht voor groepen die nu nog te weinig sporten. Bijvoorbeeld ouderen, lager opgeleiden en mensen met een beperking. Buurtcoaches, combinatiefunctionarissen en de gemeentelijke sportconsulent moeten alles uit de kast halen om deze groepen te bereiken en te activeren.

Bij het topsportbeleid moet het ambitieniveau omhoog, zo vindt de LSF die in haar advies pleit voor meer verenigingsondersteuning en talentontwikkeling bij jonge sporters. De sportbonden en topsportcoördinator Tjeerd Scheffer zouden daar voor ondersteuning moeten zorgen.

Ook vindt de LSF dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen op het gebied van topsportaccomodaties die voldoen aan de eisen van het (inter)nationale competitieniveau waarop Leidse verenigingen uitkomen. Basketbal en waterpolo zouden daarbij prioriteit moeten krijgen. Leiden speelt bij die sporten al op topniveau en moet dat vast zien te houden. Andere sporters, maar ook onderwijsinstellingen zouden dan ook van die voorzieningen gebruik kunnen maken.

Voor de uitbreiding van tennis- en hockeyvelden moet de gemeente volgens de LSF in overleg treden met andere verenigingen die ruimte over hebben of waar in de toekomst ruimte vrij gaat komen.

Hoewel de Leidse Sportfederatie blij is met het sportaccomodatieplan van de gemeente, noemt het adviesorgaan het budget volstrekt ontoereikend. De efficiëncyslag die gemaakt zal moeten worden, biedt daarbij niet voldoende soelaas. Het sportbudget moet volgens de LSF dan ook substantieel worden verhoogd.

Leiden Sport


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×