17 kandidaten burgemeesterschap Gouda

De huidige burgemeester Wim Cornelis treedt per 1 juli 2012 af en Gouda heeft een vervanger nodig. Voor deze positie hebben veertien mannen en drie vrouwen – variërend van 37 tot 60 jaar – zich aangemeld. De sollicitaties zijn afkomstig van Groenlinks (1), D66 (3), CDA (4), PvdA (4), VVD (4) en één sollicitant is niet aangesloten bij een politieke partij. Elf van de kandidaten zijn burgemeester of hebben deze functie eerder vervuld, en vier zijn (voormalig) wethouder.

Om een vervanger te vinden voor de huidige burgemeester houdt Jan Franssen -  Commissaris van de Koning (Zuid-Holland) – de komende tijd sollicitatiegesprekken. De meest geschikte kandidaten worden voorgelegd aan de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad Gouda. Deze voert gesprekken met de geselecteerde kandidaten en doet een voordracht aan de gemeenteraad. Naar verwachting zal de gemeenteraad in november twee kandidaten aanbevelen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De raad zal een voorkeur aangeven voor één van de kandidaten, de minister volgt deze aanbeveling tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×