Gemeente gebruikt Roundup in strijd met eigen regels

De gemeente Leiden gebruikt voor onkruidbestrijding onder andere het omstreden middel Roundup. Het gebruik daarvan is per 2018 in Nederland verboden. Onder meer omdat het het oppervlakewater verontreinigt en het bij hogere temperaturen kan verdampen. Dat is mogelijk schadelijk voor de volksgezondheid. Zo wordt het middel in verband gebracht met verhoogde risico’s op lymfklierkanker, miskramen, ADHD en Parkinson en uit recent Chinees onderzoek zou blijken dat de werkzame stof glyfosaat het zenuwstelsel kan aantasten.

De Partij voor de Dieren in Leiden vroeg de gemeente erder al het middel niet meer te gebruiken. Het stadsbestuur liet toen weten aan te sluiten bij de landelijke besluitvorming en Roundup tot die tijd alleen onder strenge voorwaarden te gebruiken. Bijvorbeeld niet als het regent en ook niet als het warmer is dan 25 graden. Nu blijkt dat de gemeente het middel onder die omstandigheden wel gewoon gebruikt. Dat stelt Leidenaar en Vroege-Vogelspresentator Menno Bentveld die zulk gebruik onlangs constateerde. De PvdD wil nu weten of dat klopt.

Ook vraagt de Partij van Dick de Vos het college opnieuw om het gebruik van Roundup al eerder dan 2018 af te bouwen. Gemeenten als Haarlem en Delft lopen wel al vooruit op het komende verbod en hebben het middel in de ban gedaan.

Een goed alternatief is volgens de Partij voor de Dieren het afsluiten van convenanten met wijken naar voorbeeld van Pancras-West. De bewoners van die wijk hebben met de gemeente afgesproken om het onkruid zelf handmatig te verwijderen. Andere wijken kunnen een dergelijke afspraak ook maken, maar de gemeente wil dat de bewoners dan zelf het initiatief nemen. De Vos vraagt het college nu om een minder afwachtende houding en hoopt dat de gemeente zelf actief zulke afspraken gaat stimuleren.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×