Nieuwbouwplannen Tuinstadwijk vorderen gestaag

De nieuwbouwplannen voor de Tuinstadwijk vorderen gestaag. De woningen van de Sleutels in de Tuinstadwijk voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom heeft de corporatie, in overleg met de bewoners, een grootschalig plan van aanpak gemaakt om de wijk te verbeteren en vernieuwen. Fase 1 van dit plan, het aanbrengen van energetische verbeteringen aan 62 woningen in de Seringenstraat, is inmiddels voltooid. Volgend jaar start de Sleutels met Fase 2: groot onderhoud met energetische verbeteringen aan 253 woningen. Omdat de gemeente de laatste plannen afgelopen dinsdag heeft goedgekeurd, gaan in 2014 Fase 3 en 4 van start: de vervanging van 125 woningen door nieuwbouw. Voor de bewoners die hun huis moeten verlaten omdat dit gesloopt gaat worden, is het zogenaamde sociaal plan per 18 september van kracht. Binnenkort worden alle bewoners die moeten verhuizen thuis bezocht door een medewerker van de Sleutels, om hen bij te staan met alles wat daarbij komt kijken.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×