Als het aan de VVD in Leiden ligt behoudt het monumentale stadhuis tot in lengte van dagen zijn functie en wordt het in elk geval geen plek om te overnachten.

College wil onderzoek naar nieuw stadhuis

Het college wil de komende maanden onderzoeken of er draagvlak is voor de bouw van een nieuw stadhuis. Plannen voor een meer centrale huisvesting van de gemeentelijke organisatie zijn er al langer, maar die gingen niet zover als waar het stadsbestuur nu op lijkt aan te sturen. Daarbij behoort zelfs het afstoten van het huidige stadhuis tot de mogelijkheden. Er zou zelfs gedacht worden aan verkoop aan een projectontwikkelaar die er een hotel van zou kunnen maken.

SP-wethouder Roos van Gelderen vertelde eind 2010 al dat er werd gestudeerd op een stadskantoor bij het station of aan de Langegracht. Daar zouden dan alle ambtenaren ondergebracht moeten worden die nu op verschillende locaties – zoals het Stadsbouwhuis aan de Langegracht en Stationsplein 7 – in de stad werken. Het Stadsbouwhuis is sterk verouderd en het oude belastingkantoor wordt over een jaar of tien gesloopt om plaats te maken voor woningen.

De VVD reageert bij monde van raadslid Magreet van Wijk alvast furieus op de plannen. “Het college kan meteen stoppen met dat onderzoek. We gaan geen nieuw stadhuis bouwen. Daar is geen enkele noodzaak voor. We zitten midden in een crisis en er zijn veel zaken die veel meer prioriteit hebben.”

Volgens het college is nieuwbouw hard nodig. De huidige panden zijn niet geschikt voor ‘Het Nieuwe Werken’ met flexplekken en het verouderde Stadsbouwhuis moet voor enorme bedragen worden aangepast om het weer toekomstvast te maken. “Het lijkt een misvatting dat huisvesting in oude panden goedkoop is”, zo schrijft het college in een brief aan de raad.

Van Wijk vindt het niet alleen een centenkwestie: “Als je zo redeneert, kunnen we alle monumenten wel afstoten. Mensen genieten ook van die historische gebouwen. Je wilt liever trouwen in een monumentale trouwzaal dan in een steriele kantoortoren. Op die manier levert zo’n monumentaal pand ook weer geld op”.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×