Leiden gaat schrappen in projecten

De Leidse politici staan aan de vooravond van een ingewikkeld proces. Ze moeten namelijk gaan kiezen welke projecten waarover eerder door de gemeenteraad is besloten, worden geschrapt. Plannen maken is altijd makkelijker dan ze afschieten en dus is er nu een lange lijst met projecten die de stad niet allemaal kan betalen. In totaal gaat dat om meer dan 200 miljoen euro. Die plannen zijn heel divers en variëren van ‘nog heel groen’ tot ‘al in uitvoering’, aldus wethouder Van Woensel eerder deze week toen de gemeenteraad vier scenario’s kreeg voorgelegd om uit te kiezen.

Pieter van Woensel is blij dat de raad de keuze van het college voor het scenario ‘Stadsvisie’ volgt.

Bij die scenario’s horen ‘wel-niet-lijsten’ waarop komt te staan welke projecten er nog doorgaan en welke niet. Het college van B en W heeft niet voor alle scenario’s al zo’n lijst gemaakt. Die komt er begin volgend jaar voor het scenario ‘Stadsvisie’. Dat betekent in grote lijnen doorgaan, waarmee Leiden bezig is en heeft de voorkeur van het college. Ook een meerderheid van de raad kan zich daarin vinden, maar wel met de nodige aanpassingen. Die aanpassingen gaan overigens vooral over zaken die los het het gekozen scenario door moeten gaan. Dat zal het schrappen er begin volgend jaar niet makkelijker op maken.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×