Geen Leidse steun voor onderzoek boortunnel

Leiden gaat het verzoek om een onderzoek naar een boortunnel onder het tracé Churchill Avenue niet ondersteunen. De gemeente Wassenaar heeft de provincie om zo’n onderzoek gevraagd en hoopt dat andere gemeenten langs het tracé er ook hun handtekening onder zullen zetten. Leiden gaat dat dus niet doen. Van alle tien de partijen in de Leidse gemeenteraad zijn alleen GroenLinks en de Stadspartij ervoor. Zelfs verkeerswoordvoerder Gijs Holla is van mening dat zo’n verzoek nu contraproductief zal werken. Holla is een van de bedenkers van de Churchill Avenue. Wel wil hij de brief als een ‘Zwaard van Damocles’ boven de provincie laten hangen. Als die niet in voldoende mate tegemoet komt aan de Leidse inpassingswensen, kan Leiden de brief alsnog ondertekenen.

Audiofragment: De extra commissievergadering was niet via internet te volgen, maar Sleutelstad heeft hem intregraal opgenomen.

Die inpassingswensen, het zijn er zeven, kunnen volgens wethouder Strijk niet allemaal gehonoreerd worden. Althans, dat zei hij tot voor kort. Vandaag stuurde hij een brandbrief aan de gemeenteraad, waarin hij zich zeer positief uitlaat over de honorering door Rijk en Provincie van die Leidse wensen. Dat is dan ook de reden dat bijna alle partijen nu afzien van de ondertekening van de Wassenaarse brief. Moeilijk doen kan altijd nog, als het resultaat alsnog tegen blijkt te vallen.

Advertentie

Leiden Oegstgeest Voorschoten Zoeterwoude RijnlandRoute


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×