Winterlezing over gletsjers en de zeespiegelstijging

Op zondag 10 februari om 13.00 uur, organiseert GEA Kring Rijnland de laatste in de reeks van vier Leidse Winterlezingen bij Naturalis. Spreker is dr. Paul Leclercq, die vorig jaar promoveerde op zijn onderzoek naar de vraag waar het water vandaan komt dat de zeespiegel doet stijgen. Tijdens de lezing zal hij uitvoerig ingaan op zijn verrassende conclusies. We weten dat de zeespiegel stijgt, en we weten dat er per saldo meer ijs smelt op aarde dan er bij komt. Het lijkt voor de hand te liggen dat het extra water vooral van de grote ijskappen op Groenland en Antarctica komt. Dat blijkt niet te kloppen, want een aanzienlijk deel van het water komt van gletsjers verspreid over de hele wereld. Deze smeltende gletsjers hebben tot een significante zeespiegelstijging geleid. Sinds het begin van de 20ste eeuw worden veranderingen in de lengte van honderden gletsjers bijgehouden. Dr. Paul Leclercq heeft echter een databestand op kunnen bouwen dat veel verder terug gaat in de tijd, en gegevens bevat over 374 gletsjers op vrijwel alle continenten. Hij baseert zich hierbij op uiteenlopende bronnen, van schilderijen en historische geschriften tot sedimenten. De lezing wordt opgeluisterd met beeld en geluid en vindt plaats in de Cinema van Naturalis. Meer informatie staat op www.leidsewinterlezingen.nl

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×