PvdA wil werkervaringsplaatsen bij Leidse politie

In Leiden hebben jongeren zonder werkervaring vaak te weinig kansen op de arbeidsmarkt. De PvdA zet zich al een geruime tijd in voor meer stageplekken en werkervaringsplekken voor scholieren, studenten en werkloze jongeren, onder meer bij de gemeente zelf. Met de uitvoering van de motie van PvdA-kamerlid Marcouch zou ook de politie hier een extra bijdrage aan kunnen leveren.

Audiofragment: Anna van den Boogaard van de PvdA over het plan

Aanleiding is een project in Assen waarbij elf werkloze jongeren voor twee jaar aan de slag konden bij de politie. Uit een tussenevaluatie van het College van B&W bleek de pilot een succes te zijn. Jongeren bleken de politie te ontlasten bij het opstellen van processen-verbaal, het uitwerken van rapportages van voorvallen op straat en bij werk dat anders mogelijk zou blijven liggen. De politie kan zich zo volledig richten op het echte politiewerk (meer blauw op straat). Het project in Assen moet nu gestalte krijgen bij de gehele Nationale Politie, dus ook in Leiden.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×