Volkenkunde ontvangt Surinaamse dorpshoofden

Het Rijksmuseum Volkenkunde ontvangt samen met de Universiteit Leiden van 13 tot en met 22 mei een omvangrijke delegatie Surinaams Indiaanse dorpshoofden en sjamanen. De delegatie bezoekt Leiden om samen met wetenschappers en Indiaanse experts het beroemde Penard manuscript te bestuderen dat in 2011 door het museum werd ontdekt. Dit document uit het begin van de 20e eeuw, vervaardigd door de Surinaamse broers Penard, bevat informatie van onschatbare waarde omdat hier de mysterieuze geesteswereld van de Kari’na Indianen uit die tijd wordt beschreven. In 2011 vond Volkenkunde een manuscript met buitengewoon waardevolle informatie over het geloof en de cultuur van Indianen in Suriname. Het was de bedoeling van de broers Penard om hun manuscript uit te geven als encyclopedie en daarom stuurden zij het in het midden van de twintigste eeuw naar het museum. Van een publicatie kwam het toen echter niet. Voor de hedendaagse Indianen is het document van groot belang. Veel kennis over hun cultuur is in de loop van de tijd verloren gegaan.

Vroeger was het verboden door zendelingen en missionarissen om kennis van de geesteswereld over te dragen aan de jonge generatie Indianen. Het manuscript, de `Encyclopaedie’, is digitaal ontsloten door medewerkers van Volkenkunde onder leiding van dr. Jimmy Mans en twee Kari’na Indianen, woonachtig in Nederland en experts op gebied van hun taal en cultuur, drs. Rein Artist en Hercus van der Bosch. Samen met een groep stagiaires en vrijwilligers is er een complete transcriptie gemaakt van de bijna 7000 lemma’s uit de Encyclopaedie. In 2011 reisde een delegatie van Rijksmuseum Volkenkunde en de Universiteit Leiden naar Paramaribo om de ontdekking van het manuscript te presenteren aan de Surinaamse gemeenschap en met Indiaanse vertegenwoordigers te praten over duurzame samenwerking met betrekking tot hun cultureel erfgoed. Het komende bezoek van de Surinaamse delegatie staat in het teken van de verdere uitwerking van deze samenwerking en het bestuderen van de Encyclopaedie. Het Penard project wordt mede gefinancierd door de Nederlandse ambassade in Paramaribo. Komende weken zal de delegatie intensief samenwerken met taalkundige dr. Eithne Carlin (Universiteit Leiden), archeoloog dr. Jimmy Mans (Universiteit Leiden) en conservator Midden- en Zuid-Amerika van Rijksmuseum Volkenkunde, dr. Laura van Broekhoven.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×