Hollands Midden en ziekenhuizen versterken samenwerking voor goede zorg onder crisisomstandigheden

Gisteren hebben de Veiligheidsregio Hollands Midden en de vier ziekenhuizen in de regio Hollands Midden (LUMC, Diaconessenhuis, Rijnland Ziekenhuis en Groene Hart Ziekenhuis) een convenant ondertekend dat moet leiden tot betere samenwerking tijdens crisissituaties. Zorginstellingen moeten onder alle omstandigheden, ook tijdens rampen en crises, goede zorg kunnen blijven verlenen. De Veiligheidsregio Hollands Midden maakt hier met hen afspraken over.

De GHOR Hollands Midden coördineert, namens de Veiligheidsregio Hollands Midden, deze afspraken en adviseert over een goede aansluiting tussen zorg en veiligheid. Het convenant regelt onder meer dat informatie over slachtoffers van een groot incident, die voor een behandeling in het ziekenhuis zijn, voor familieleden sneller beschikbaar wordt. Ook zijn er afspraken gemaakt over de levering van medicijnen door de ziekenhuisapotheken bij een grootschalig incident.

Het convenant is een herziening van het convenant dat al in 2009 met de ziekenhuizen is gesloten. Toen is de samenwerking op de gebieden beleid, planvorming, opleiden, trainen en oefenen, inzet en nazorg verstevigd. Deze afspraken zijn geactualiseerd. De ondertekening heeft plaatsgevonden in het gebouw van de Regionale Ambulance Voorziening. Na afloop bewonderden de ondertekenaars het nieuwe Ambulancemuseum dat daar gevestigd is. Meer informatie over het convenant staat op www.vrhm.nl.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×