Kinderen onder leiding van Prinses Laurentien in gesprek met Stichting PROOLeiden

Op 12 juni gaat een groep leerlingen van openbare basisscholen onder leiding van Prinses Laurentien in gesprek met Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden (PROOLeiden). Met het project Denkkracht onderzoekt de stichting hoe mensen, ondernemingen en instellingen in Leiden en omgeving meerwaarde voor elkaar kunnen opleveren en geeft PROOLeiden invulling aan de wisselwerking tussen school en stad. Voor het project hebben organisaties, instellingen en bedrijven vragen ingediend. Lastige en actuele vraagstukken, die niet met een simpel ja of nee te beantwoorden zijn. De kinderen van de 16 scholen voor basis en speciaal onderwijs van PROOLeiden zijn vervolgens met deze vragen aan de slag gegaan. Tijdens een presentatie in de Pieterskerk op 12 juni, geven de kinderen onder leiding van de prinses hun antwoorden en oplossingen op de vragen en gaan in gesprek met de vragenstellers. Meer informatie staat op www.prooleiden.nl.

 

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×